Jahtu Kapteiņu kursi

Jahtu kapteiņu kursi iesācējiem.

Piesakies buru jahtu un motorjahtu kapteiņu kursos.

11082497_374362122750262_2243598337198577193_n

Pieteikties

Pēc eksāmenu nokārtošanas – tiesības, kas ļaus vadīt Buru jahtu līdz 24m un motorjahtas līdz 10m. Nepieciešamības gadījumā motorjahtu izmērs var tikt palielināts līdz 24 metriem, kā arī papildus var nokārtot atļauju kuģošanai iekšējos ūdeņos.

Kurss sastāv no trim daļām:

1) Teorētiskā apmācība:

Ceļa tiesības
Navigācijas ugunis
Skaņas signāli un dienas figūras
Bojas (IALA A & B)
Kustība ostās
VHF Rācija
Variācija un Deviācija
Darbs ar karti, kartes apzīmējumi
Plūdmaiņas
Atrašanās vietas noteikšana peilējot.
Meteoroloģijas pamati
Virziens, ātrums pret zemi, pret ūdeni.
Straumes ātrums un virziens, vēja radītā drifte.
Locija

CEVNI atļauja iekšējiem ūdeņiem (papildiespēja)
Skaņas signāli
Kuģu gaismas un simboli
Kustībā esošu kuģu apzīmējumi
Dažādu situāciju un regionu markējumi, apzīmējumi un gaismas
Kustība iekšējo ūdeņu ostās un gar tām.
Bojas, ierobežota redzamība, tauvošanās.
Kanāla apzīmējumi.
Vispārēji noteikumi

2) Praktiskā apmācība:

Sagatavošanās pārgājienam,
Pārbaudāmo lietu saraksts,
Mehānismu pārbaude.
Pārgājiena plānosana.
Tauvošanās pie piestātnes.
Cilvēks aiz borta
360 grādu pagrieziens
Trijstūra pagrieziens
Prakstiskā navigācija
Stūrēšana burājot (burāšanas apliecībai)
Stūrēšana motorizējot (motorlaivu un motorjahtu apliecībai)

3) Eksamenācija un sertifikācija.
Lai iegūtu ICC ir jānokārto teorijas un praktiskie eksāmeni. Praktiskais eksāmens notiek uz buru jahtas vai motorjahtas/motorlaivas – atkarībā no iegūstamā sertifikāta veida. Bet teorijas eksāmens ir rakstisks – testa veidā.
Eksāmenos jādemonstrē spēja vadīt laivu, tauvoties, enkuroties, manevrēt šaurās vietās, manevrs – cilvēks aiz borta. Kā arī jābūt pietiekošām zināšanām par navigāciju, lociju, meteoroloģiju un par VHF rācijas lietošanu.
Vairāk par ICC (International Certificate of Competency)

Šis ir starptautiski atzīts sertifikāts, kas tiek izdots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 40. Rezolūciju. Tā autentiskumu un legitimitāti apliecina Anglijas krasta apsardze, kam ir tiesības izdot ICC jebkuras valsts pilsonim. ICC nepieciešams lai vadītu motorlaivas, motorjahtas un buru jahtas – valstīs, kurās nepieciešamas vadītāja licences. Ministru kabineta noteikumi paredz – lai vadītu jahtu vai motorlaivu Latvijā nepieciešams ICC.
CEVNI atļauja: Gandrīz visos Eiropas iekšējos ūdesceļos drīkst kuģot, ja ir nokārtots ICC ar CEVNI atļauju. Šis saīsinājums cēlies no „ Code Europeen Des Voies De Navigation Interieure“, kas tulkojot no franču valodas nozīmē – Kuģošanas noteikumi Eiropas iekšējos ūdeņos.
Uzņemšanas kritēriji:

Lai piedalītos kursus jābūt pie labas veselības un vismaz 16 gadu vecumam.

Kursi notiks tālmācībā, kur teoriju apgūs caur webināru (skype, google hangouts , kā arī pieejami videomateriāli).

Pēc kursu absolvēšanas labākajiem būs iespēja aktīvi iesaistīties burāšanas klubā, tas palīdzēs nostiprināt jauniegūtās zināšanas.

Izmaksas = Teorija + Prakse + Sertifikācija

Teorijas kursa + eksaminācijas cena no 500 eur.

+

Praktiskā apmācība uz buru jahtas Latvijā – 25€/stundā (nepieciešamas aptuveni 40 stundas).

+

Sertifikātu cena no 250 eur

Pieteikties

 

Visu pieejamo kursu cenas.

Back to Top